Huis van die paaie

Is daar ‘n plek waar alle,
álle
paaie kruis
van God en mens,
hemel en aarde,
goed en kwaad,
vreugde en leed,
mooi en lelik,
lewe en dood,
tyd en ewigheid?

Ek soek die plek.

Wyse Grieke op die Akropolis:
Athena, ana méson toon triboon
- Athene, in die middel van die paaie.

Magtige Romeine met hul wêreldryk:
umbilicus - die nawel,
eindpunt van alle paaie wat na Rome lei.

Vroom Jode in ou Jerusalem:
bet netiboot
- huis van die paaie,
of: waar al die paaie saamwoon in een huis.

Buitekant die stadspoort staan ‘n kruis.

Kenosis

Hy .... het Homself ontledig
FILIPPENSE 2:6,7

Dat Hy wat God uit God is,
lewe uit lewe,
lig uit lig,
van ewigheid gegenereer
- dat Hy opnuut verwek moes word,
as Kind gebore uit ‘n vrou,
dit was die swaar begin
van sy ontlediging.

Die Seun van God,
die Allerhoogste Heer,
wat met die lig beklee is soos die son,
is in ‘n voerkrip neergelê,
in doeke toegedraai.

As Kind moes Hy,
voor wie die engele in aanbidding buig,
gehoorsaam wees aan Josef en Maria
en doen wat hul beveel.

Sy hele aardse gang
aflegging van sy glans en heerlikheid
terwyl Hy deur dit alles heen
waaragtig ewig God sou bly.

Paassaal - die Koning van die konings word ‘n slaaf
wat neerkniel om die voete van
sy leerlinge te was.

Getsémané -
en Hy wat op die vleuels van die winde wandel,
‘n wurm wat rondkruip in die stof,
sy sweet soos druppels bloed.

Gabbata - alsiende Regter by die Oordeelsdag
as aangeklaagde voor Pilatus,
veroordeel tot die dood,
geblinddoek en geslaan,
in die gesig gespuug,
‘n kroon van dorings op sy hoof,
‘n riet as septer in sy hand.

Golgota -
die Heilige, die Sondelose,
uitvaagsel aan die kruis gespyker en gehang.
Die Seun van God wat in die boesem van die Vader was,
in duisternis van God verlate.
Die Ewige, die Onsterflike,
self bron van al wat asem het en leef,
Hy blaas sy asem uit
en sterf.

Sy graf -
daar word die vloek van sy ontlediging
- want stof is jy,
tot stof sal jy terugkeer -
aan die Geseënde
finaal voltrek.

Kruispunt

Twee lyne het dié dag gekruis.
Dis beter so, het hy gemotiveer,
dat een man vir die volk moet sterf
en nie die hele nasie omkom
as die hand van Rome straks
ons vryheidsvure in ons eie bloed kom blus.
Met nugter staatsmanswysheid het hy taks
sy standpunt en beleid geformuleer.

Net oor hy dié jaar hoëpriester was,
het God op hierdie woord beslag gelê
- dat een man vir die volk moet sterf -
dit met die bittersoet meerduidigheid deurstroom
van helse haat en hemelse bedoeling,
dit tot die kwintessens gemaak van sy verlossingsplan.

Waarom het God, wat nie kan lieg nie,
die witste waarheid ingeklee
in die gedaante van die swartste leuen?

Twee lyne het mekaar dié dag gekruis.
Die een was vertikaal,
die ander infernaal.
Die kruispunt was
die hart van Kajafas.

Parkeermeters

Die teks het my gegryp‚
my aan die brand gesteek.
Ek het die hele week
gewerk‚
gebid‚
gesmeek‚
ge√ęksegetiseer‚
gesweet‚
gewik‚
geweeg‚
geworstel om die diepe sin
glashelder en konkreet
te vergestalt.
Dit vloei‚
dit stroom‚
dit breek uit my:
verlore seun wat tuis kom by die vaderhuis –
o wonder van die kruis!
Wanneer ek amen s√™‚
wys hul gesigte stom
daar is ’n halfuur om.

Ons besoekers...

ip-location

Totale Besoeke