Kruispunt

Twee lyne het dié dag gekruis.
Dis beter so, het hy gemotiveer,
dat een man vir die volk moet sterf
en nie die hele nasie omkom
as die hand van Rome straks
ons vryheidsvure in ons eie bloed kom blus.
Met nugter staatsmanswysheid het hy taks
sy standpunt en beleid geformuleer.

Net oor hy dié jaar hoëpriester was,
het God op hierdie woord beslag gelê
- dat een man vir die volk moet sterf -
dit met die bittersoet meerduidigheid deurstroom
van helse haat en hemelse bedoeling,
dit tot die kwintessens gemaak van sy verlossingsplan.

Waarom het God, wat nie kan lieg nie,
die witste waarheid ingeklee
in die gedaante van die swartste leuen?

Twee lyne het mekaar dié dag gekruis.
Die een was vertikaal,
die ander infernaal.
Die kruispunt was
die hart van Kajafas.

No comments:

Ons besoekers...

ip-location

Totale Besoeke