Parkeermeters

Die teks het my gegryp‚
my aan die brand gesteek.
Ek het die hele week
gewerk‚
gebid‚
gesmeek‚
geëksegetiseer‚
gesweet‚
gewik‚
geweeg‚
geworstel om die diepe sin
glashelder en konkreet
te vergestalt.
Dit vloei‚
dit stroom‚
dit breek uit my:
verlore seun wat tuis kom by die vaderhuis –
o wonder van die kruis!
Wanneer ek amen sê‚
wys hul gesigte stom
daar is ’n halfuur om.

No comments:

Ons besoekers...

ip-location

Totale Besoeke