Kenosis

Hy .... het Homself ontledig
FILIPPENSE 2:6,7

Dat Hy wat God uit God is,
lewe uit lewe,
lig uit lig,
van ewigheid gegenereer
- dat Hy opnuut verwek moes word,
as Kind gebore uit ‘n vrou,
dit was die swaar begin
van sy ontlediging.

Die Seun van God,
die Allerhoogste Heer,
wat met die lig beklee is soos die son,
is in ‘n voerkrip neergelê,
in doeke toegedraai.

As Kind moes Hy,
voor wie die engele in aanbidding buig,
gehoorsaam wees aan Josef en Maria
en doen wat hul beveel.

Sy hele aardse gang
aflegging van sy glans en heerlikheid
terwyl Hy deur dit alles heen
waaragtig ewig God sou bly.

Paassaal - die Koning van die konings word ‘n slaaf
wat neerkniel om die voete van
sy leerlinge te was.

Getsémané -
en Hy wat op die vleuels van die winde wandel,
‘n wurm wat rondkruip in die stof,
sy sweet soos druppels bloed.

Gabbata - alsiende Regter by die Oordeelsdag
as aangeklaagde voor Pilatus,
veroordeel tot die dood,
geblinddoek en geslaan,
in die gesig gespuug,
‘n kroon van dorings op sy hoof,
‘n riet as septer in sy hand.

Golgota -
die Heilige, die Sondelose,
uitvaagsel aan die kruis gespyker en gehang.
Die Seun van God wat in die boesem van die Vader was,
in duisternis van God verlate.
Die Ewige, die Onsterflike,
self bron van al wat asem het en leef,
Hy blaas sy asem uit
en sterf.

Sy graf -
daar word die vloek van sy ontlediging
- want stof is jy,
tot stof sal jy terugkeer -
aan die Geseënde
finaal voltrek.

No comments:

Ons besoekers...

ip-location

Totale Besoeke